wingelogo

ÄNGSJÖ MOTIONSCENTRAL, JÄRFÄLLA

BESKRIVNING
I friluftsområdet Ängsjö i norra Järfälla är Järfälla Kommuns motionscentral uttjänt. Av denna anledning beslutade man att riva den befintliga byggnaden och uppföra en ny omklädningsbyggnad med café, storkök och duschrum mm.
 
Byggnaden som ligger i souterräng har en platsgjuten stomme med utfackningsväggar ovan mark.
 
Då byggnaden ligger naturnära har utformning och materialval anpassats så att byggnaden ska smälta in i närmiljön. T ex har träfasad och sedumtak valts.
 
I projektet ingår även att försörja intilliggande byggnader med ny VA-installation.
 
Byggnaden projekteras och produceras i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Silver.
 
Då arbetsplatsen ligger mitt i det välbesökta motionsområdet ställs stora krav på säkerhet för tredje man.

OMFATTNING
Ca 630 kvadratmeter

BYGGTID
Juni 2018 – December 2019

PROJEKTSUMMA
Ca 33 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Järfälla kommun

PROJEKTETS ADRESS
Ängsjövägen 141, Järfälla

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                  Martin Windolf
Platschef:                     Per-Johan Johansson
Arbetsledare:               Roberth Eriksson
Projektingenjör:          Niklas Georgsson
Projekteringsledare:   Martin Windolf