wingelogo

SPADEN 2, SOLLENTUNA

BESKRIVNING
Projektet omfattade ombyggnad av befintlig fastighet till sju lägenheter.

Dessa utgjordes av tre lägenheter på befintlig vind, två lägenheter på våning 1 och tre lägenheter på entréplan.

De lägenheter som byggdes om installerades också nya jordfelsbrytare.

Källaren renoverades med nya lägenhetsförråd för samtliga hushåll i byggnaden med nätväggar, närvarostyrd belysning, ommålning samt nya uthyrningsförråd för verksamhetslokal.

En port togs bort och husfasaden återbyggdes med tillhörande nyplanterad gräsmatta där porten med påbyggnaden stod.

Ny dränering utfördes också runt hela huset.

OMFATTNING
500 kvadratmeter

BYGGTID
Maj 2020 – December 2020

PROJEKTSUMMA
10 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Sollentunahem

PROJEKTETS ADRESS
Minervavägen 2A-2B

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                     Sten Georgsson
Platschef:                        Conny Aronsson
Projekteringsledare:      Per Ivarsson