wingelogo

DANARÖ 6, DANDERYD

BESKRIVNING
Fastigheten stam- och ytskiktsrenoverades samt uppdatering av el och vatten utfördes.

Ny ventilation, översyn av bergvärme och nya radiatorer installerades.

Huset fick en ny planlösning med 7 lägenheter, kontor, tvättstuga samt förråd i källarplanet.

Ett kök och ett wc var i gott skick, övriga renoverades och byggdes om.

Ny dörr till en lägenhet i fasad i söder samt justering av trappa till denna dörr med en komplettering av befintlig trappa.

OMFATTNING
550 kvadratmeter

BYGGTID
December 2018 – Mars 2019

PROJEKTSUMMA
5 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad enl ABT 06

BESTÄLLARE
Danderyds Kommun

PROJEKTETS ADRESS
Nora Torg 4
172 34 Danderyd

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                    Sten Georgsson
Platschef:                        Eric Wallin
Arbetsledare:                 Roberth Eriksson
Projekteringsledare:     Sten Georgsson