wingelogo

BRF SPINNROCKEN & VÄVSTOLEN, JÄRFÄLLA

BESKRIVNING
Ombyggnation av förskola till bostäder. Rivning av befintliga lokaler, för att sedan påbörja en hel ombyggnation med ny rördragning, ny el, ny ventilation.
 
Nya fönster samt säkerhetsdörrar installerades för att anpassa lokalerna till bostäder.
 
Befintligt förråd byggdes om för att anpassas till bostäderna. Bullerskydd byggdes på baksidan av huset.
 
Liten arbetsyta på gården vilket krävde stor eftertanke för miljöarbetet och leveranser. Det togs även stor hänsyn till befintliga hyresgäster i huset för att minimera störande byggmoment och ljud.

OMFATTNING
350 kvadratmeter

BYGGTID
December 2015 – Maj 2016

PROJEKTSUMMA
7 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad

BESTÄLLARE
BRF Spinnrocken & BRF Vävstolen

PROJEKTETS ADRESS
Ekedalsvägen 11D, 177 59 Järfälla

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                     Sten Georgsson
Platschef:                        Conny Aronsson
Projekteringsledare:     Sten Georgsson