wingelogo

BRF SILVERGRANEN, HÄGERSTEN

BESKRIVNING
Bostadsrättsföreningen Brf Silvergranen hade tidigare en förskola som hyresgäst. När den flyttade ut byggdes lokalerna om till 7 st lägenheter av olika storlekar, från 1 till 3 r.o.k.
 
Lägenheterna är belägna en trappa upp mot gatan och i markplan mot innegården där de har uteplatser
 
I entreprenaden ingick att projektera, riva och bygga de nya lägenheterna.
 
I och med att arbetet skulle bedrivas med kvarboende hyresgäster i intilliggande utrymmen lades stor vikt på kommunikation med de boende för att minimera störningen.

OMFATTNING
600 kvadratmeter

BYGGTID
Augusti 2014 – December 2014

PROJEKTSUMMA
10 miljoner kronor

ENTREPRENADFORM
Generalentreprenad enl AB 04

BESTÄLLARE
Brf Silvergranen

PROJEKTETS ADRESS
Telefonvägen 23, Hägersten

WINGES ORGANISATION
Arbetschef:                     Sten Georgsson
Platschef:                        Conny Aronsson
Projekteringsledare:     Sten Georgsson