wingelogo


 

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Utgångspunkten i vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete var att bygga KMA-systemet efter hur vi arbetar. För att säkerställa vårt arbetsätt valde vi 2014 att certifiera oss enligt BF9K.
 

BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen.

För att bekräfta vårt förändrings- och förbättringsarbete genomförs årligen en revision av ett oberoende revisionsorgan utsett av BF9K.

Miljöarbetet är viktigt för oss och under de senaste åren har vi genomfört ett antal projekt i enlighet med kraven för Miljöbyggnad enligt Sweden Green Building Council.

Ett led i att skapa säkra arbetsplatser är att våra medarbetare kontinuerligt uppdaterar sin utbildning inom arbetsmiljöområdet enligt en fastställd individuell utbildningsplan.

Vill du veta mer om vårt KMA-arbete kontakta oss.