wingelogo


 

Winge Bygg växer och behöver därför förstärka organisationen med fler medarbetare.

På Winge värnar vi om arbetsklimatet. Våra arbetsplatser kännetecknas av kamratskap, trivsel, samarbete och laganda. Det är därför av största vikt att alla medarbetare, oavsett position, är sociala och prestigelösa personer som fungerar bra i grupp och gillar att samarbeta.

Om du känner att beskrivningen passar in på dig så har vi några lediga positioner där du får möjlighet att bli en del av Winges utveckling.

Välkommen att skicka in din ansökan.
 

Winges nya platschef?

Vill du arbeta på en framgångsrik byggfirma med mycket känsla och gemenskap? Då kanske du är nyfiken på vår tjänst som projektingenjör på Winge Byggnads?

Winge är firman där du hittar det mesta. Vi är sanna entreprenörer, som i varje projekt gör vårt bästa. För att lyckas med detta skapar vi väl sammansatta arbetslag som tillsammans strävar efter att nå våra mål. Vi värnar om att det ska vara roligt på jobbet och vårt arbetsklimat präglas av kamratskap, trivsel, samarbete och laganda. Detta uppnår vi genom att hjälpas åt, och hugga i där det behövs, allt för att stödja varandra.

Vårt behov
Vi söker dig som idag är platschef och gillar att ta ansvar för både personal, leverantörer, tredjeman och relationer till våra kunder. Som platschef ansvarar du för erhållna uppdrag från arbetschefen, och utifrån underlagen skapa en lönsam produktion som innebär både ekonomiskt- och uppföljningsansvar av projektet

Arbetet

Som platschef har du ett stort ansvar för hela produktionen, där flera av följande områden ingår:

Kalkyl och anbud: Som platschef har du rätt att lämna anbud i samråd med arbetschefen. Området innebär kalkylering; medverkan eller utarbetning av självständiga kalkyler, samt anbudslämning som är delegerat från arbetschefen.

Kundansvar: Platschefen ansvarar för löpande dialoger kring projektet med kunder, leverantörer och UE genom till exempel byggmöten, arbetsberedningar och planeringsmöten.

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö: Platschefen ansvar för att arbetet bedrivs i enlighet med företagets certifierade rutiner och processer samt säkerställande av en säker arbetsplats.

Produktion: Produktionsansvar innebär att leda projektet mot ställda mål avseende tid, kostnad, resurser och kvalitet samt att säkerställa att berörda på arbetsplatsen är involverade i planeringen av arbetet.

Inköp och logistik: Ansvar för logistik och planering i projektet, samt säkerställa att rätt material finns tillgängligt i tid. Medverkar, alternativt utför projektets inköp, genomför inköpsberedningar, matchning av priser samt upphandling av leverantörs- och materialinköp.

Ekonomi & administration: Ansvarig för uppföljning, budget och prognoser i projektet. Ansvarar för myndighetskontakter, möten, besiktningar samt dokumentation av avvikelser och frågor.
 
Personlighet

För att trivas på Winge tror vi att du är prestigelös, social och gillar att samarbeta. Vi tror vidare att du gillar både affärer och människor, eftersom du dagligen hanterar både personal, kunder och leverantörer.  Du bör även vara van att hantera konflikter, vara noggrann med kontraktsdetaljer samtidigt som du är lyhörd och lyssnar in kundens förväntningar.
 
Erfarenhet

Vi tror att du har arbetat minst 5 år som platschef och att du har en teknisk examen och ekonomisk kompetens. Du har även kunskap i användandet av Microsoft Office, tidplaneprogram, kalkylprogram, affärssystem och ett kvalitetssystem, exempelvis BF9K. Dina svenska kunskaper är goda i tal och skrift och du behöver även ha körkort. I rollen krävs även kunskap inom arbetsmiljö och utbildning en inom BAS-U/BAS-P.

Fakta om Winge

Winge är det lokala företaget med det stora företagets erfarenhet. Våra kunder är privata fastighetsägare, stat, kommuner och landsting.
Vi utför alla typer av entreprenader och vår huvudsakliga sysselsättning är ny-, om- och tillbyggnader av skolor, förskolor, idrottshallar, kontor och industribyggnader.
Vi är 47 medarbetare, fördelat på hälften tjänstemän/hälften hantverkare. Under 2020 omsatte vi 339 Mkr.
 
Ansökan

Känns detta som ditt jobb, tveka inte att söka till oss senast den 15 oktober 2021.
 
Frågor besvaras av: Charlotte Hooft, HR Ansvarig: Charlotte eller 070-2657809
 
Ansökan skickas till: personal

All slags telefonförsäljning avböjs vänligt men bestämt